آموزش PLC - جلسه دهم

آموزش PLC - جلسه دهم

آموزش PLC - جلسه دهم

انتخاب ماژول عملکرد (Function Module)

سازندگان PLC به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای کارهای خاص در صنعت اتوماسیون ماژول‌های عملکرد را عرضه می‌کنند که بطور مثال شامل موارد زیر است.

PID Controller, Stepper Motor Driver, Counter for shaft Encoder, etc.

انتخاب این ماژول‌ها بر اساس نیازهای موجود در طراحی یک پروژه انجام می‌شود.


چاپ   ایمیل