Written by on

آموزش PLC - جلسه اول

کلیاتی در معرفی PLC

جایگاه PLC در یک سیستم خودکار:

PLC وسیله‌ای است که با آن می‌توان عملیات مربوط به فرآیندهای مختلف را بطور خودکار اجرا و کنترل کرد.

کنترل فرآیند با PLC می‌تواند بصورت حلقه باز و یا حلقه بسته انجام شود. برای مثال در خط تولید نوشابه از PLC برای خودکار کردن فرآیند تولید استفاده می‌شود. یا در نیروگاه‌ها برای تولید برق در دستگاه‌های دیزل ژنراتور و عملیات تولید به کمک PLC بصورت خودکار انجام می‌شود. بطور کلی در خیلی از فرآیندهای شیمیائی حرارتی و مکانیکی و ... از PLC برای خودکار کردن عملیات فرآیند استفاده می‌شود.