آلترناتورها

آلترناتورها

آلترناتورها

تعریف آلترناتور

بخشی از یک دیزل ژنراتور و ژنراتور گازی است که مثل یک اینورتر عمل می‌کند و انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. اکثر آلترناتورها از یک قسمت ثابت که استاتور نام دارد و از یک قسمت متحرک یا روتور استفاده می‌کنند. سیم پیچ متحرک (روتور) در داخل یک سیم پیچ ثابت (استاتور) می‌چرخد و با ایجاد یک میدان مغناطیسی در خروجی آلترناتور دیزل ژنراتور برق تولید می‌کند.

اجزای اصلی ژنراتور (آلترناتور)

استاتور

استاتور به قسمت ثابت و بدون حرکت آلترناتور گفته می‌شود. اجزای استاتور دو بخش دارد، بخش اول یک هسته بصورت شیار دار و بخش دوم سیم پیچی است که درون شیارهای هسته پیچیده شده است.

روتور

یک سیم پیچ است که بصورت دورانی یا چرخشی عمل می‌کند و هنگامی که در درون استاتور می‌چرخد باعث ایجاد میدان مغاطیسی می‌شود روتور به شفت موتور دیزلی متصل شده و چرخش آن (نیروی مکانیکی آن) از حرکت شفت توسط دیزل میسر می‌گردد.

نحوه کارکرد

از چرخش روتور درون استاتور میدانی مغناطیسی تولید می‌شود که این میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان متناوب AC می‌شود و همین امر است که باعث دریافت برق در خروجی دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازی می‌شود.

سازندگان

از سازندگان اصلی آلترناتورها در سراسر جهان می‌توان کمپانی استمفورد و مکالته و لروی سامر را نام برد که هر کدام به جهات فنی متفاوت از یکدیگر می‌باشند.


چاپ   ایمیل