دیزل ژنراتور تصاکو (شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا)

نماینده رسمی و انحصاری شرکت آکسـا ژنراتور
تأمین، فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز