دیزل ژنراتور تصاکو (شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا)

نماینده رسمی و انحصاری شرکت آکسـا ژنراتور
تولید، تأمین، فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز و ارائه خدمات فنی و مهندسی و طراحی نیروگاه های برق