Loading...

دیزل ژنراتور تصاکو

 

 

دیزل ژنراتور تصاکو | نمایندگی رسمی آکسا | Diesel Generator

دیزل ژنراتور تصاکو

شرکت فنی مهندسی توسعه صنایع دیزلی مبنا (تصاکو) با بیش از پانزده سال سابقه در زمینه تولید، فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور (Diesel Generator) و ژنراتور گازسوز(Gas Generator) با کادری مجرب و متخصص در زمینه مولدهای برق اضطراری آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان گرامی می‌باشد.

به پشتوانه اعتماد مشتریان، دیزل ژنراتور تصاکو توانسته است با تامین و ارائه محصولات با کیفیت مطابق با نیاز مشتریان در پروژه‌های عظیم ساختمانی، بیمارستانی، فناوری اطلاعات IT، فرودگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، معادن و فلزات، سیمان، صنایع سنگین، صنایع غذایی و دارویی اطمینان خاطر مشتریان عزیز را به طور کامل فراهم نماید.

این شرکت مفتخر است، با برقراری ارتباط مستقیم با بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان بین‌المللی موتور و ژنراتور جهان مانند کامینز آمریکا، پرکینز انگلستان ، دوسان کره جنوبی ، ولوو سوئد ، استمفرد انگلستان و مکالته ایتالیا، محصولاتی با کیفیت در سایز 10KVA تا 3000KVA، مجهز به قطعات اورجینال به همراه خدمات مهندسی و خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه نماید تا با افزایش طول عمر دستگاه‌ها و نیاز اندک به نگهداری و تعمیرات موجب کاهش هزینه مالی و انسانی مشتریان گردد.

همچنین تصاکو به عنوان نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش کمپانی معظم AKSA یکی از پکیجرهای بزرگ در زمینه کوپلینگ دستگاه‌های مولد برق، طیف متنوعی از دیزل ژنراتورهای کوپله فابریک را به سبد محصولات خود اضافه نموده است و قدرت انتخاب بیشتری را، نسبت به سایر رقبا، در اختیار شما خریداران محترم قرار می‌دهد تا ضمن خرید دیزل ژنراتور از OEM رسمی برندهای معتبر اروپایی بتوانید از مزایای گارانتی بین‌المللی و معتبر محصولات این شرکت در ایران به طور کامل استفاده نمایید.

دیزل ژنراتور چیست؟

به بیان ساده دیزل ژنراتور یک نیروگاه کوچک تولید برق است ، که معمولا در زمان اضطراری که به هر دلیل برق اصلی قطع می شود

به بیان ساده دیزل ژنراتور یک نیروگاه کوچک تولید برق است ، که معمولا در زمان اضطراری که به هر دلیل برق اصلی قطع می شود وظیفه تولید انرژی الکتریکی را بر عهده می گیرد، این مولد برق مقیاس کوچک شامل یک موتور دیزلی است که با سوخت گازوئیل کار می کند به همراه یک ژنراتور الکتریکی یا آلرناتور که وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی حاصل از موتور را به برق بر عهده دارد.

دیزل ژنراتور های جدید برای کنترل هرچه بهتر وضعیت موتور و ژنراتور و تولید یکنواخت الکتریسیته مجهز به کنترلر های هوشمندی هستند که به آنها کمک می کند تا ضمن کنترل تمامی قسمت های موتور و ژنراتور ، مدیریت خودکار روشن و خاموش شدن و در مدار قرار دادن دستگاه را برعهده بگیرد ، و برای راه اندازی و کنترل آن دیگر نیاز به حضور نیروی انسانی نباشد.

دیزل ژنراتور کوپله فابریک چیست ؟

اﯾﻦ واژه اصطلاﺣﺎً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ، ﻣﻨﺸﺎء آن ﮐﻠﻤﻪ

اﯾﻦ واژه اﺻﻄﺎﻻﺣﺎً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ، ﻣﻨﺸﺎء آن ﮐﻠﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ fabrik ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﮔﺮدد ﮐﻪ، ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮویSKID ) ﺷﺎﺳﯽ ( ،ﮐﻮﭘﻠﻪ ، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ و ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺠﺮ ) ﮐﻮﭘﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه ( ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮاﯾﺮ  ﺧﻂ رﻧﮓ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ، ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻧﭻ ، ﺧﻢ و ﺟﻮش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ CNC ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ، R&D ، QC و ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭘﻠﻪ  ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن، ﭼﯿﻦ ، اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

دیزل ژنراتور ها کجا استفاده می شوند؟

دیزل ژنراتور ها معمولا به عنوان مولد برق اضطراری در بیمارستان ها ، هتل ها ،  ساختمان های بلند ، ساختمان های تجاری و

دیزل ژنراتور ها معمولا به عنوان مولد برق اضطراری در بیمارستان ها ، هتل ها ،  ساختمان های بلند ، ساختمان های تجاری و اداری ، کارخانه ها ، ورزشگاه ها و ... و کلیه مکان هایی که نیاز به وجود دائمی برق دارند ، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان دیزل ژنراتور ها را به عنوان تولید کننده اصلی برق در پروژه ها و مکان هایی که دسترسی به برق سراسری ندارند به کار گرفت و از آنها به صورت 24 ساعته برق تولید کرد.

کوپله دیزل ژنراتور چیست ؟

به عملیات مونتاژ و اتصال موتور به ژنراتور و نصب آن بر روی شاسی فولادی و نصب تابلو کنترل و انجام سیم کشی های فرمان

به عملیات مونتاژ و اتصال موتور به ژنراتور و نصب آن بر روی شاسی فولادی و نصب تابلو کنترل و انجام سیم کشی های فرمان به صورتیکه با فشردن یک دکمه دیزل ژنراتور روشن و آماده تولید برق شود کوپله دیزل ژنراتور می گویند.

به وب سایت شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا (تصاکو) خوش آمدید

مفتخریم که به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تامین، واردات و توزیع انواع دیزل ژنراتور، ژنراتور گازسوز در کشور امکان یافته‌ایم تا شما را در زمینه، خرید دیز ژنراتور، خرید ژنراتور گازسوز یاری و راهنمایی نماییم. شما عزیزان می‌توانید از طریق این درگاه اینترنتی برای تمامی نیازهای خود مانند: خرید، اجاره و فروش دیزل و موتور ژنراتور، ژنراتور گازی و همچنین لوازم یدکی انواع دستگاه مولد برق، محصول و خدماتی مناسب بیابید.

 

محصولات این شرکت از برندهای معتبری نظیر:

دیزل ژنراتور آکسا ترکیه، دیزل ژنراتور کامینز، دیزل ژنراتور پرکینز، دیزل ژنراتور ولوو، دیزل ژنراتور دوسان، دیزل ژنراتور لوول در زمینه موتور برق و دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز دوسان، ژنراتور گازسوز جی‌ام، در زمینه گاز ژنراتورها  تامین و به مشتریان محترم ارائه می‌گردد. شایان ذکر است کلیه محصولات ارائه شده از طرف شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا، کوپله فابریک شرکت آکسا ترکیه بوده و این شرکت به عنوان نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش کمپانی آکسا ترکیه در ایران فعالیت دارد.

 

امکانات:

این وب سایت به عنوان اولین وب سایت فارسی زبان جهت تسهیل در امر گزینش و انتخاب محصولات، مناسب و مطابق با نیاز واقعی شما و بالابردن سطح علمی و دانش فنی خریداران خود با راه اندازی بخش مقایسه دیزل ژنراتورها و ارائه نرم افزار محاسبه آنلاین ظرفیت ژنراتور شما را در این امر به بهترین شکل یاری خواهد نمود و برای مهندسین محترم نیز بهترین مقالات آموزشی و هندبوک های مهندسی به صورت تخصصی در بخش های ویژه ارائه گردیده است. 

TSAco Circular Logo

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا می‌باشد

دفتر مرکزی

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان دوم، خیابان بهزاد شمالی، پلاک 3، واحد یک

تلفن
021 - 26 76 01 36
021 - 22 13 53 20

فکس
021 - 26 76 03 60

کارخانه

تهران، کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شصت و هفتم

تلفن
021 - 44 99 86 70
021 - 44 99 86 71

فکس
021 - 44 99 86 72

TSAco Logo

فروش و خدمات پس از فروش به همراه لیست قیمت فروش انواع دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز از برندهای | کامینز | پرکینز | دوسان | ولوو | کوپله فابریک کمپانی آکسا ترکیه