دیزل ژنراتور تصاکو

خرید و فروش انواع دیزل ژنراتور و ژنراتور گاز سوز
نماینده رسمی و انحصاری شرکت آکسا ژنراتور